Systemy pomiarowe

Systemy pomiarowe

Pracownicy naszego serwisu mają doświadczenie w pracy z wieloma rodzajami układów pomiarowych i dystrybucyjnych. Wykonujemy legalizacje wszelkich rodzajów systemów odmierzających – zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych. Serwisujemy cysterny rozładowywane grawitacyjnie lub za pomocą instalacji pompowych.

Oferujemy również naprawy systemów elektronicznych listw pomiarowych różnych producentów. Także tych listw pomiarowych, które wymagają stosowania specjalnego stanowiska do kalibracji. Wszelkie usługi dotyczące systemów pomiarowych świadczone są przez nas zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi, w obecności przedstawiciela Głównego Urzędu Miar lub Jednostki Notyfikowanej.

Go Back to previous page